Verkkaupi: Garðabær

 

Verkefni Hnits: For og verkhönnun gatna í nýju deiliskipulagi. Aðlögun lóða, hönnun götulagna mm. Gerð útboðsgagna, kostnaðaráætlunar og lóðablaða.

 

Verktími: 2014-2018

Garðahraun suður - hönnun gatna

Hnit verkfræðistofu var falið að hanna götur og lagnir í nýtt hverfi sunnan gamla Álftanesvegarins.

 

Í hrauninu eru einbýlishús sem voru byggð á árum áður en skipulagðar hafa verið nýjar lóðir á svæðinu. Verkefnið var krefjandi og vandasamt því taka þurfti tillit til núverandi byggðar ásamt hrauninu sem þarf að varðveita eins mikið og hægt er.

 

Hannaðar voru fjórar götur og einn stígur.