top of page

SAMGÖNGUR

Hönnun og ráðgjöf á sviði samgöngu- og þéttbýlistækni eru meðal veigamestu þátta fyrirtækisins og vegur þar þyngst vega- og gatnahönnun, ásamt hönnun tengdra mannvirkja, s.s. lagna og/eða grænna ofanvatnslausna. 

Stærsta hönnunarverkefni Hnits verkfræðistofu í vegagerð var hönnun á tvöföldun Reykjanesbrautar milli Hafnarfjarðar og Njarðvíkur árin 2001 - 2003, alls 23 km. Aðrir stórir vegir sem Hnit hefur hannað á síðari árum eru t.d. nýr Arnarnesvegur frá Reykjanesbraut til Fífuhvammsvegar, Tunguvegur í Mosfellsbæ, færsla Sæbrautar um Laugarnes og svo mætti áfram telja.  Hnit hefur einnig annast gatnahönnun í stórum hverfum með krefjandi úrlausnarefnum á sviði þéttbýlistæknu og umhverfismála. Sérfræðingar Hnits hafa góða menntun á sviði grænna lausna, sem nýtast vel í slíkum verkefnum.

Hnit hefur yfir að ráða öflugum hugbúnaði í hönnun. Aðallega er notast við Novapoint frá Vianova í Noregi. Einnig er notast við hugbúnaðinn Autoturn til umferðargreininga á götum og vegum. Til útreikninga á umferðarhávaða notar fyrirtækið forritið SoundPlan, en það er einn öflugasti hugbúnaður sem völ er á til hljóðútreikninga.

Sviðsstjóri fagsviðsins er Guðmundur G. Hallgrímsson, byggingarverkfræðingur M.Sc. 

DJI_0009_sml.jpg

ARNARNESVEGUR

Vegurinn var hannaður frá hringtorgi yfir Reykjanesbraut að Fífuhvammsvegi, samtals um 1,8 km kafli. Vegurinn var fyrst hannaður með fjórar akreinar en því var síðar breytt og var hann að lokum hannaður og lagður með tvær akreinar. Á veginum eru fern gatnamót, þrjú hringtorg og ein T-gatnamót. Einnig var hannaður göngu- og hjólastígur við hlið Arnarnesvegar og þrenn undirgöng.

borgarlinan_mynd1.png

BORGARLÍNA

Hönnun á um 13,5 km hluta Borgarlínunnar sem kallast Lota 1, þar sem sérstöku rými fyrir borgarlínuvagna verður komið fyrir frá Hamraborg í Kópavogi, um miðborg Reykjavíkur og alla leið upp í Ártúnshöfða. Alls verða 25 stoppistöðvar á leiðinni. Gatnamót verða endurhönnuð á öllum stöðum til að forgangsraða Borgarlínunni um þau. Jarðtæknirannsóknir hafa staðið yfir allt sumarið 2022 og tengjast þær inn í hönnun og grundun á leið Borgarlínunnar, sem jafnframt er í gangi. Stór hluti verksins er að endurhanna og staðsetja lagnir og lýsingu er tengjast verkinu.

Alþjóðlega verkfræðifyrirtækið Artelia Group leiðir verkefnið í samstarfi við verkfræðistofurnar MOE og Hnit og arkitektastofurnar Gottlieb Paludan og Yrki arkitekta.

GARÐAHRAUN SUÐUR - GARÐABÆ

For- og verkhönnun gatna og lagna í nýju deiliskipulagi. Verkefnið var krefjandi og vandasamt þar sem taka þurfti tillit til fyrri byggðar og hraunsins sem þurfti að varðveita eins mikið og hægt var. Hannaðar voru fjórar götur og einn stígur.

Picture6.jpg

TUNGUVEGUR

Vegurinn liggur milli Holtahverfis og Leirvogstungu í Mosfellsbæ. Er hann um 2 km. Vegurinn liggur yfir Köldukvísl og Varmá. Hannaðar voru brýr yfir þær og reiðstíg sem liggur undir veginn samsíða Köldukvísl. Hnit hannaði jafnframt nýja göngustíga og breytingar á stígum sem fyrir voru á svæðinu. Einnig voru hönnuð nokkur gatnamót, þám. tvö hringtorg.

Úlfarsárdalur.JPG

ÚLFARSÁRDALUR - LEIRTJÖRN

Hnit annaðist hönnun nýs hverfis í Úlfarsárdal, samtals um 1.500 m af götum, ásamt bílastæðum, fráveitu, vatnsveitu og hitaveitu. Jafnframt var áhersla á grænar ofanvatnslausnir á götum og opnum svæðum og annaðist Hnit þá hönnun í samráði við landslagsarkitekta. Þá hannaði Hnit jafnframt net göngustíga, ásamt göngubrúm og tengdum lausnum.

GEIRSGATA

Verkhönnun á Geirsgötu yfir bílakjallara ásamt verkhönnun gatnamóta og hliðarsvæða á gatnamótum Lækjargötu, Kalkofnsveg og Geirsgötu.

Hannaðar voru lagnir, lýsing og umferðarstýring á svæðinu.

VÁSTAÐIR

For- og verkhönnun á 30 km hverfum. Sett upp 30 km hlið, upphækkaðar gönguleiðir og þrengingar. Einnig útfærðar einstakar aðgerðir um alla borg þar sem talin var þörf á að draga úr umferðarhraða.

HJÓLASTÍGUR BÚSTAÐAVEGI

For- og verkhönnun á hjólastíg meðfram Bústaðavegi frá Háaleitisbraut að Stjörnugróf. Verkið var boðið út í tveimur áföngum og er hjólastígurinn um 1.5 km langur.

VOGABYGGÐ

Forhönnun á Vogabyggð. Einnig gerð útboðsgögn og kostnaðaráætlun til verkhönnunar. 

ENDURNÝJUN GATNA Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

Hönnun endurnýjunar gatna í miðbæ Reykjavíkur allt frá árinu 1989. Um er að ræða hefðbundna gatna- og lagnahönnun, þar sem lagnir eru oftast endurnýjaðar og götur ýmist steinlagðar eða malbikaðar.

ÖLDUR II & III - HELLA

Undirbúningsvinna vegna tveggja nýrra hverfa á Hellu ásamt allri hefðbundunni gatnahönnun vegna hinna nýju hverfa, þ.e. hönnun gatna, lagna, gangstíga og bílastæða. Ásamt deiliskipulagi fyrir Öldur II með 27 lóðum á 4 ha svæði. Öldur III eru með 56 lóðir.

HAFNARSVÆÐI Í REYKJAVÍK

Hnit hefur til margra ára gert lóðarblöð á hafnarsvæðum fyrir Faxaflóahafnir. Einnig hefur Hnit hannað margar götur og hafnarbakkasvæði fyrir Faxaflóahafnir.

URRIÐAFOSSVIRKJUN Í ÞJÓRSÁ

Mat á umhverfisáhrifum í samstarfi við Sweco,  vegna virkjunar við Urriðafoss í Þjórsá fyrir Landsvirkjun hf. Verkið er hið viðamesta sem Hnit hefur unnið á sviði mats á umhverfisáhrifum. 

Lesa má nánar um verkið hér.

bottom of page