top of page

VERKEFNI

Verkefni fyrirtækisins gegnum tíðina hafa verið af ýmsum toga og spannað mörg svið. Hér er yfirlit helstu verka síðustu ár með áherslu á að sýna þverskurð þeirrar þjónustu sem við höfum veitt okkar verkkaupum.

Verkefnin eru flokkuð í þrjá megin flokka í samræmi við sviðsskiptingu fyrirtækisins. Auk þess er sérstaklega fjallað um mælingar

Hnit verkfræðistofa - framkvæmdaeftirlit

FRAMKVÆMDIR

Framkvæmdaráðgjöf er mikilvægur þáttur í starfssemi Hnits.  Þar má nefna umsjón og eftirlit með mannvirkjagerð, verkefnastjórnun og áætlanagerð.

Hnit verkfræðistofa - burðarþol

BYGGINGAR

Hnit hefur frá upphafi starfað við hefðbundna mannvirkjahönnun s.s. burðarþols- og lagnahönnun og hönnunartengda áætlanagerð.

Hnit verkfræðistofa

SAMGÖNGUR

Hönnun og ráðgjöf á sviði samgöngutækni eru meðal veigamestu þátta fyrirtækisins og vegur þar þyngst veg- og gatnahönnun, ásamt hönnun tengdra mannvirkja. 

Hnit verkfræðistofa - landmælingar

MÆLINGAR

Hnit býður upp á allar helstu tegundir landmælinga auk þess að annast hnitaflutninga og varpanir milli ólíkra hnitakerfa með sérhæfðum hugbúnaði. Hnit hefur verið í fararbroddi á þessu sviði og stefnir á að vera það áfram. 

bottom of page