Færsla Sæbrautar um Laugarnes

Verkkaupi: Vegagerðin og Reykjavíkurborg

Framkvæmdakostnaður

Verkefni Hnits: Forhönnun, verkhönnun og gerð útboðsgagna vegna færslu Sæbrautar. Um hefðbundna gatna- og lagnahönnun var að ræða, ásamt útreikningum á hljóðstigi og hönnun hljóðvarna á svæðinu. Einnig var innifalin hönnun á færslu Laugarnesvegar við gatnamót Sæbrautar, hönnun á endurnýjun Kleppsvegar og hönnun Klettagarða á 200 m kafla norðan við Sæbraut. Verkið kom til framkvæmda árin 2006 - 2007.

Um 1.300 m langur kafli Sæbrautar, frá Laugarnesvegi í vestri til Kambsvegar í austri, var að hluta til í legu Kleppsvegar. Árið 1999 gerði Hnit drög að umferðarskipulagi sem fól í sér færslu Sæbrautar á þann hátt að ný 2 akreina gata kæmi utan (norðan) við núverandi Sæbraut. Tilgangurinn með færslunni var að auka umferðaröryggi svæðisins og m.a. að gera Kleppsveg aftur að húsagötu og jafnframt að bæta hljóðvistina.

 

Strætóbiðskýli.

Hljóðmön var sett milli Sæbrautar og Kleppsvegs til að minnka hljóðmengun í nálægum húsum.

Að framkvæmd lokinni.

Á framkvæmdatíma.

Hönnun - Yfirlitsmynd

Hnit verkfræðistofa hf.,- Háaleitisbraut 58-60 - 108 Reykjavík -  kt. 510573-0729   - sími 5 700 500 - hnit@hnit.is

Hnit verkfræðistofa - gæðavottun

Hnit verkfræðistofa hefur verið starfandi frá árinu 1970 og sérhæfir sig í alhliða verkfræðiráðgjöf á sviði mannvirkjagerðar.

Jafnlaunavottun_2020_2023_f_dokkan_grunn